Artronova erbjuder föreläsningar, kurser och patientbehandling inom handrehabilitering.

KOMMANDE KURSER OCH FÖREDRAG

Workshop Sliversplints
Uppsala 2 mar
 
Handrehabilitering grundkurs teori
Uppsala 9-11 apr
 
Handrehabilitering ortoskurs pratik
Uppsala 12 apr
 
Handrehabilitering grundkurs teori
Stavre Vårdcentral 23-27 apr
 
Workshop Splinting the Spastic Pediatric Hand
Alyn Hospital Jerusalem Israel 22 maj