Artronova erbjuder föreläsningar, kurser och patientbehandling inom handrehabilitering.

KOMMANDE KURSER OCH FÖREDRAG

Handrehabilitering grundkurs teori
Uppsala 22-24 jan 2018
 
Fördjupningskurs handen anatomi
Uppsala 1-2 feb 2018
 
Handrehabilitering överbelastning
Uppsala 5 feb 2018
 
Handrehabilitering grundkurs teori
Uppsala 9-11 apr 2018
 
Handrehabilitering ortoskurs pratik
Uppsala 12 apr 2018